WMO Platform Sudwest Fryslân

Wie zijn wij

Hoe werken wij?

Informatie WMO

Laatste nieuws

2
mrt

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een dikke onvoldoende

 

 

 

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 4,7. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Een programma van zes belangenorganisaties, waaronder de Landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo. Deze cijfers zijn een wake-up-call aan de politiek volgens Mezzo.

De belasting die mantelzorgers ervaren heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven. De groep mantelzorgers die zich weinig belast voelt geeft de kwaliteit van leven namelijk een 7,0. De zwaarbelaste mantelzorgers dus een 4,7.

Wake up call

 

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: 'We zien dat een grote groep mantelzorgers, bijna 90% (SCP), veel voldoening haalt uit de zorg voor een ander. Het is mooi dat deze cijfers aantonen dat het met heel veel mantelzorgers ook goed gaat. Voor hen is het belangrijk dat het goed blijft gaan; ook als de zorg intensiever wordt. Het cijfer van de groep zwaarbelaste mantelzorgers is echter een wake-up-call voor politici. Het cijfer laat zien dat mantelzorg hen zoveel kost dat het eigen leven hieronder lijdt.'

Het onderzoek laat zien dat mantelzorg zwaar wordt door: 

·        intensieve zorg (> 25 uur per week)

·        langdurige zorg (> 10 jaar) 

·        de zorg niet te kunnen delen met anderen 

·        regeltaken wanneer mantelzorgers met meerdere wetten en instanties te maken hebben.

 

Oplossingen

Mezzo ziet drie oplossingen voor deze cocktail van drukmiddelen. Allereerst moet de stapeling van kosten worden aangepakt. Mantelzorgers hebben nu te maken met teveel tegengestelde wet- en regelgeving, zoals de mantelzorgboete, waardoor zij worden tegengewerkt in het zorgen voor een ander. De effecten van deze wetten op mantelzorgers moeten vooraf duidelijk zijn.

Daarnaast is het goed om anderen in een vroegtijdig stadium bij de zorg betrekken. Dit kan iemand uit het sociale netwerk zijn, maar ook een professional. Het is aan professionals om mantelzorgers hiervan bewust te maken én aan gemeenten om niet pas formele zorg inzetten als het water de mantelzorger aan de lippen staat. Tijdig hulp bieden bespaart op langere termijn kosten.

Tot slot kan een nieuw kabinet mantelzorg eenvoudiger maken door de regeldruk bij mantelzorgers zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door één plek aan te wijzen waar mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun naasten, in plaats van de vele uitvoeringsinstanties van de drie verschillende wetten.

 

Mijn Kwaliteit van Leven

Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg is veranderd. Ruim 1300 mantelzorgers hebben de themavragenlijst mantelzorg  van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld.

20
feb

Zorgmarkt zaterdag 18 maart 10 tot 16 uur Broerekerk Bolsward

Zaterdag 18 maart  10.00-16.00 uur   Broerekerk, Bolsward

 

Een twintigtal kleinere zorg- en welzijns-ondernemers

uit Súdwest Fryslân laten zien hoe groots klein kan zijn.

 

En u bent van harte uitgenodigd!

‘Een goed leven gunnen we iedereen.

Waar het nodig is, maken we het samen graag een stukje béter:

persoonlijk, kleinschalig én dichtbij.

Goed foar elkoar.’

Deze zorg- en welzijnsmarkt is een initiatief van ANIMO welzijn

in het kader van de week van Zorg en Welzijn van 13 tot en met 18 maart 2017.

Meer weten? www.seniorenbegeleidinganimo.nl

@seniorenbegeleiding

Ingrid Dijkstra 06 19 33 66 17 Tjikkie Halma 06 48 16 57 49

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier