WMO Platform Sudwest Fryslân

Wie zijn wij

Hoe werken wij?

Informatie WMO

Laatste nieuws

16
mei

Mantelzorgmarkt 8 juni 14 tot 21 uur Theater Sneek

Wat kunt u op de markt doen?
Er zijn verschillende activiteiten:
- Bezoek één van onze thematafels:
   o Mantelzorg doe je samen. Informatie over vervangende zorg en zorg verlenen samen met familie, thuiszorg, ziekenhuis en/of verpleeghuis en vrijwilligers.
   o Je bent jong en je zorgt! Informatie voor jongeren die opgroeien met een chronisch zieke of gehandicapte ouder, broer of zus.
   o Werk en mantelzorg. Informatie voor mensen die hun baan combineren met zorg verlenen thuis.
   o Gebiedsteam, Stipepunt, Onafhankelijke cliëntondersteuner en WMO-raad. Algemene informatie over mantelzorg en wat de gemeente Súdwest-Fryslân te bieden heeft aan hulp en ondersteuning.
- Ga naar het Mantelzorgcafé voor een hapje, een drankje en een gezellig gesprek.
- Volg de workshop yoga of weerbaarheid.
- Bekijk presentaties en films.
- Bespreek je vragen met leden van het Mantelzorgnetwerk Sneek.
 

2
mrt

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een dikke onvoldoende

 

 

 

Zwaarbelaste mantelzorgers geven hun kwaliteit van leven een 4,7. Dat blijkt uit het landelijke onderzoek van Mijnkwaliteitvanleven.nl. Een programma van zes belangenorganisaties, waaronder de Landelijke vereniging voor mantelzorgers Mezzo. Deze cijfers zijn een wake-up-call aan de politiek volgens Mezzo.

De belasting die mantelzorgers ervaren heeft gevolgen voor de kwaliteit van leven. De groep mantelzorgers die zich weinig belast voelt geeft de kwaliteit van leven namelijk een 7,0. De zwaarbelaste mantelzorgers dus een 4,7.

Wake up call

 

Liesbeth Hoogendijk, directeur Mezzo: 'We zien dat een grote groep mantelzorgers, bijna 90% (SCP), veel voldoening haalt uit de zorg voor een ander. Het is mooi dat deze cijfers aantonen dat het met heel veel mantelzorgers ook goed gaat. Voor hen is het belangrijk dat het goed blijft gaan; ook als de zorg intensiever wordt. Het cijfer van de groep zwaarbelaste mantelzorgers is echter een wake-up-call voor politici. Het cijfer laat zien dat mantelzorg hen zoveel kost dat het eigen leven hieronder lijdt.'

Het onderzoek laat zien dat mantelzorg zwaar wordt door: 

·        intensieve zorg (> 25 uur per week)

·        langdurige zorg (> 10 jaar) 

·        de zorg niet te kunnen delen met anderen 

·        regeltaken wanneer mantelzorgers met meerdere wetten en instanties te maken hebben.

 

Oplossingen

Mezzo ziet drie oplossingen voor deze cocktail van drukmiddelen. Allereerst moet de stapeling van kosten worden aangepakt. Mantelzorgers hebben nu te maken met teveel tegengestelde wet- en regelgeving, zoals de mantelzorgboete, waardoor zij worden tegengewerkt in het zorgen voor een ander. De effecten van deze wetten op mantelzorgers moeten vooraf duidelijk zijn.

Daarnaast is het goed om anderen in een vroegtijdig stadium bij de zorg betrekken. Dit kan iemand uit het sociale netwerk zijn, maar ook een professional. Het is aan professionals om mantelzorgers hiervan bewust te maken én aan gemeenten om niet pas formele zorg inzetten als het water de mantelzorger aan de lippen staat. Tijdig hulp bieden bespaart op langere termijn kosten.

Tot slot kan een nieuw kabinet mantelzorg eenvoudiger maken door de regeldruk bij mantelzorgers zoveel mogelijk weg te nemen. Bijvoorbeeld door één plek aan te wijzen waar mantelzorgers terecht kunnen voor alles rond de zorg voor hun naasten, in plaats van de vele uitvoeringsinstanties van de drie verschillende wetten.

 

Mijn Kwaliteit van Leven

Mijnkwaliteitvanleven.nl laat zien waar goede zorg om draait. Juist nu er veel in de zorg is veranderd. Ruim 1300 mantelzorgers hebben de themavragenlijst mantelzorg  van mijnkwaliteitvanleven.nl ingevuld.

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier