2014

02.10'12 plan van aanpak 'Jeugdzorg Ons een Zorg'  van de rekeningkamer SWF

02.10'14 rapport 'Jeugdzorg Ons een Zorg' 

09.10'14 voorlopige reactie op 'Jeugdzorg Ons een Zorg'

15.11'14 advies 'nadere regels wmo en jeugd'
10.01'15 antwoord gemeente SWF

 

19.08'19 college besluit HH
11.09'14 concept advies HH
10.12'14 antwoord gemeente SWF

08.08'14 concept beleidsplan veerkrachtig sociaal domein

08.08'14 adviesverzoek 'beleidsplan veerkracht in het sociaal domein'
23.09'14 advies platform
09.12'14 reactienota gemeente SWF

 

08.07'14 nota van aanbevelingen herindicatie HH1 en HH2
19.08'14 antwoord gemeente SWF

 

16.07'14 ongevraagd advies van CIG/WWB/WMO inz. honoreringsstructuur aanbodzijde
18.09'14 antwoord gemeente SWF 

 

17.06'14 standpunt platform inzake zwembadnota
 

05.06'14 ongevraagd advies door werkgroep armoede

07.10'14 antwoord gemeente SWF
 

09.06'14 ongevraagd advies inz wonen < > zorg
17.06'14 vervolg ongevraagd advies
30.10'14 antwoord gemeente SWF

 

29.04'14 ongevraagd advies CIG / WWB / WMO, voorlopig zelfstandig
08.08'14 antwoord gemeente SWF 

 

23.04'14 beleldsregels GPK 

17.06'14 advies platform
08.04'16 besluit gemeente
 

14.04'14 beleidsplan sturing, financiering en inkoop 3D

13.05'14 advies platform, gericht aan commissie

 

01.04'14 koersnota, editie december 2013 

14.04'14 reactienota Koersnota, editie december 2013
 

25.03'14 ongevraagd advies aan informateur
15.04'14 ongevraagd advies aan informateur door CIG/WWB/WMO

13.03'14 nota lokaal gezondheidsbeleid

07.05'14 advies platform

afgehandeld gemeenteraad 3.7'14

 

18.01'14 college voorstel wijzigingen besluit- en beleidsregels
28.01'14 advies
12.05'14 antwoord gemeente  SWF

 

05.01'14 teruggaaf actie hulpmiddelen

28.01'14 ongevraagd advies
17.06'14 vervolg advies
08.07'14 antwoord gemeente SWF

 

 


 


 


 


  

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier

 

Als u een zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik dan hier

*