2016

Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp

12-11-2016 Advies kwaliteit Huishoudelijke Hulp van WMO platform

 

Signalen en Wnsen Scholen, peuter en kinder opvang

11-11-2016 Rapport signalen en wensen Scholen, peuter en kinderopvang

 

Beleidsplan Samen werken aan schuld

16.10'16 Verzoek om advies

16.10'16 Beleidsplan 'Samen - Werken aan schulden'

16.10'21 Antwoord aan gemeente door WMO-Platform SWF

 

 

R.O.B.

30.08'16 interview R.O.B.

 

Juridisch construct gebiedsteams

31.07'16 gevraagd (concept)advies juridisch construct GT

23.08'16 reactienota voorgenomen besluit organisatie GT

23.08'16 rapportage organisatie GT

 

Mantelzorgondersteuning

10.07'16 reactie op korten mantelzorgondersteuning

13.06'16 1e reactie contouren mantelzorgondersteuning

 

Bezuinigingsdialoog

27.11'15 ongevraagd advies proect: praat mei oer besparrings

20.01'16 antwoord gemeente SWF op ongevraagd advies op project praat mei oer besparrings 

12.05'16 advies gevraagd door gemeente SWF 

30.05'16 witboeken:

Witboek thema 1: Zorg, Welzijn, Werk en Inkomen 

Witboek thema 2: Wonen, Werk en Leefbaarheid, Milieu 

Witboek thema 4: Recratie, Toerisme, Watersport en Cultuur 

Witboek thema 5: Onderwijs

Witboek thema 6: Beheer leefomgeving 

Witboek thema 7: Lokale Democratie en Veiligheid 

16.06'06 concept gevraagd advies witboek zorg

 

09.05'16 brief aan college van b & w inz. procudure bezuiningsdialoog 

 

Financieel onderzoek WMO

08.05'16 verzoek aan Rekenkamer om gesprek over financieel onderzoek WMO 

14.05'16 antwoord van Rekenkamer

 

Wijkaanpak 2.0

05.05'16 brief aan Cie Boarger en Mienskip inz. notitie Wijkaanpak 2.0 

 

GPK en GPP

12.04´16 schrijvan aan het college inz. GPK: koppeling tussen kenteken en GPK

 08.04'16 reactie gemeente SWF op het ingediend advies van 16.06'14

08.04'16 beleidsregels GPK 2016

17.06'14 advies aan de gemeente SWF inz. GPK

23.04'14 beleidsregels GPK, oud

21.06'16 schrijven gemeente SWF inz GPK en GPP

21.06'16 art 1 t/m 2

21.06'16  vanaf art 3 = GPP

21.06'16 bijlagen

 

Opschorten advisering

10.09'15 notitie relatie college B & W < > WMO Platform SWF

04.04'16 schrijven aan college B & W: opschorten advisering door WMO-Platform SWF 

21. 06.'16 reactie college op opschorten advisering en pre advies relatie WMO-Platform SWF < > Gemeente SWF

22.06'16 antwoord WMO-Platform SWF op reactie college

 

 

 

IKA

19.03'16 reactie op actieve info IKA 016.000623 

 

Wonen en zorg

15.04'16 advies geschikt wonen

13.03'16 geschikt wonen, een visie op wonen

20.03'16 reactie op actieve info 016.000423 uitstel vaststellen woonvisie

23.02'16 reactie op de mail van de Gemeente SWF inz. concept 'ruwe versie 'woonvisie 

 

Diversen

12.02'16 bedankbrief aan College van B & W: geslaagde gezamenlijke dag 1 december 2015 in het Atrium te Sneek 

 

Onafhankelijke cliëntenondersteuning (OCO)

02.02'16 uitgebracht gevraagd advies OCO

15.02'16 bijlage bij oco-adviesbrief 02.02'16 

26.04'26 actieve info pilot 'onafhankelijke cliëntenondersteuning'

26.04'16 bijlage pilotbeschrijving

16.05'26 collegebesluit Gemeente SWF: pilot OCO

 

Nachttaxi

01.02'16 brief aan college B&W over nachttaxi

23.02'16 vervolgcorrespondentie inzake nachttaxi 

18.04'16 besluit College B & W inzake nachttaxi

20.04'16 antwoord gemeente op het schrijven van 01.02'16 

 

Fusie Zorgaanbieders Plantein en Tellens

24.01'16 brief aan college B&W inz. Patyna i.v.m. consequenties fusie zorgaanbieders Plantein en Tellens

20.05'16 antwoord gemeente op onze brief van 24.01'16

 

 

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier

 

Als u een zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik dan hier

*