Hoe werken wij?

wij willen de levendige georganiseerde vraagzijde een gezicht geven

 

Een gezicht dat met trots en zelfbewustzijn de ‘resultaten uit het verleden’ toegankelijk maakt.
Maar vooral: de vinger aan de pols van de ervaringen, teleurstellingen én positieve geluiden, van de uitvoering van gemeentelijke zorgtaken in de dagelijkse praktijk en in de directe leefomgeving.

Wij nodigen u uit: reageer (o.a. via onze website), schrijf en telefoneer over al die “zorg”-zaken die u bezighouden.
Onzekerheden over een te voeren keukentafelgesprek? Meldt dat en wij kunnen met u bekijken op welke

wijze u onafhankelijk ondersteuning bij dat gesprek kan krijgen.

 

Dat geldt ook voor ervaringen met de uitvoering van de gemeentelijke zorgtaak, waar u niet tevreden over bent.
Uw opmerkingen kunnen van nut zijn om toekomstige vervelende ervaringen voor uzelf en anderen te vermijden.
Het kan ook zijn dat u van mening bent dat er een klacht ingediend moet worden. Wij kunnen u verwijzen

naar ondersteuning voor zo’n klachtafhandeling.

 

Maar meldt óók wanneer in uw wijk of dorp goede initiatieven plaatsvinden in de sfeer van  mantelzorgondersteuning, voorkomen van vereenzaming, klussen bij ouderen, enzovoorts.

Uw melding kan een voorbeeld voor anderen zijn.

 

Onze website biedt informatie, adressen en telefoonnummers voor nog meer informatie.

Op de website kunt u zich richten tot leden van ons netwerk die dicht bij u in de buurt wonen. Dat zijn
betrokken (ervarings)deskundigen die aanspreekbaar zijn voor uw vragen en u in ieder geval,indien nodig, verder zullen verwijzen.

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier

 

Als u een zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik dan hier

*