Informatie WMO

wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015

 

De regels voor hulp uit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) zijn veranderd. Vanaf 2015 voeren gemeenten taken uit die voorheen nog onder de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ) vielen. Gemeenten moeten er voor zorgen dat mensen zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen. De gemeente geeft ondersteuning thuis (maatwerk) via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015.

 

Klik hier voor video filmpje met uitleg 

Herverdeling portefeuilles wethouders

 

 

   foto: verkiezingsmanifestatie maart 2014

 

Onderstaande links bevatten belangrijke en interessant informatie over de wmo, keukentafelgesprek etc.

 

- Infogids WMO-Platform SWF

- informatie over de gebiedsteams

 

- uitleg over de 'nieuwe wmo'

 

- het keukentafelgesprek

- voorbereiden op het keukentafelgesprek 

- Weet jij hoe het er tijdens het keukentafelgesprek echt aan toe gaat?  

 

- Katwijks model brede adviesraad sociaal domein

- Slim en Snel: Ideëen over zelfstandig thuis wonen

- Sociale kaart Schuldhulp FSU, Friesland: update juni 2016

- 151030 concept uitvoeringsnotitie armoede aanpak 

- 151123 Wmo adviseur stuurt mantelzorger weg

 

- Beschermd wonen vanuit cliëntperspectief

- Beschermd wonen vanuit bijeenkomst 10 maart 2016 

 

 

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier

 

Als u een zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik dan hier

*