Links

Vanaf hier kunt u surfen naar een aantal websites van organisaties die in ons platform vertegenwoordigd zijn en van organisaties waar we veel mee samenwerken.

Ook hebben we een aantal websites opgenomen die handig zijn.

 

Intranet voor leden lokale raden en werkgroepen

Om eigen verslagen en andere berichten op te plaatsen

 

Wegwijzer mantelzorg

Wegwijzer mantelzorg

 

Organisaties met wie wij samenwerken:

- C.I.G.

- Cliëntenraad WWB (gemeente SWF en Littenseradiel) 

- Gemeente Súdwest-Fryslân 

 

Berekenen eigen bijdrage wmo

Berekenen eigen bijdrag voor wmo, pgb en wlz 

 

Oco: onafhankelijke cliënten ondersteuner

Remco Kuiper, Marjon Boersma en Jessica Verbeek

bereikbaar via telefoonnummer:

058-2029006

of mail oco@meefriesland.nl

 

Mantelzorg:

- Mantelzorg Súdwest Fryslan.nl (internetkrant voor en door mantelzorgers)

- Mezzo (landelijke belangenvereniging voor mantelzorgers en zorgvrijwilligers)

- Mantelzorgpower (website voor mensen die naast hun baan ook thuis mantelzorgtaken verrichten)
 

Toegankelijkheid: wonen, vervoer etc.:

Huis van het Heden

Wonen plus Zorg 

Toegankelijkheid winkels 

Valys 

 

Overige:

Hoe verandert mijn zorg 

Koepel WMO Raden

Movisie, (kennis en aanpak van sociale vraagstukken)

PGB  (Per Saldo = belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget)

Seniorenweb Zuidwest Friesland

VGN   

WMO Melden 

Zorgbelang Fryslân 

 

 

 

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier

 

Als u een zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik dan hier

*