Meldingen

Heeft u ervaring(en) met de Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en/of de jeugdzorg en wilt u die ervaring(en) met ons delen, dan zijn wij u daar zeer erkentelijk voor.

Zowel positieve als negatieve signalen zijn voor ons van belang en hebben direct invloed op de adviezen van ons platform. 

 

U kunt het formulier invullen dat op deze pagina staat.

Ook kunt U het formulier downloaden (WMO Meldingsformulier WMO/Jeugdzorg), zelf invullen en  het ingevulde formulier (voldoende gefrankeerd) toezenden aan het secretariaat :

W. Santemastrjitte 50
8629 PR Scharnegoutum

 
Na ontvangst van het formulier zal met u contact worden opgenomen.


 

Meldingen formulier

*