Wie zijn wij

vier ambities

 

 1. wij zijn het netwerk van lokale raden en het WMO-Platform Súdwest-Fryslân;
 2. wij zijn hét onafhankelijk officieel adviesorgaan van het gemeentebestuur voor de Wmo;
 3. wij hebben alléén de belangen van de (potentieel-) kwetsbare inwoners voor ogen, en
 4. wij zijn aanspreekbaar als dé levendige georganiseerde vraagzijde. 
Het WMO-Platform bestaat uit 25 leden:
 • vertegenwoordigers uit de lokale raden, de seniorenraad en het CIG;
 • deskundigen op diverse terreinen en
 • vertegenwoordigers van cliënten- en patiëntenraden
Het dagelijks bestuur wordt gevormd door vier leden.

 

Er zijn vier lokale raden:

met bij elkaar zo’n 50 betrokken inwoners die in de “gebieden” waar de gebiedsteams van de gemeente werken, de ogen en oren vormen van wat goed gaat, wat beter kan en waar zorgvragen echt niet goed worden behandeld binnen het gemeentelijk beleid.

 

Het platform heeft sinds de instelling bij gemeentelijke verordening in 2012 als onafhankelijk adviesorgaan
van het gemeentebestuur meegedacht over de totstandkoming van het gemeentelijk beleid. Met enige trots hebben we, sámen met het gemeentebestuur kunnen vaststellen dat ons platform op meerdere punten het voorgenomen beleid van de gemeente heeft doen aanpassen en op andere punten nadrukkelijk heeft verbeterd
als het gaat om de invloed van de inwoners op (de uitvoering van) het beleid.

 

Allemaal nog wat abstract, papier,  stápels papier…...maar nu komt het erop aan dat ons netwerk waar gaat

maken wat wordt bedoeld met de “georganiseerde vraagzijde”:

Een aanspreekbare en levendige organisatie van de vraagzijde.

 

Veel mooie woorden achter elkaar met maar één doel:

ons platform, en dus ook onze website, wil aanspreekpunt zijn voor inwoners die

 • zich onzeker voelen over een (mogelijk toekomstige) zorgvraag;
 • een acute zorgvraag hebben;
 • twijfels hebben over de wijze waarop hun zorgvraag is behandeld of
 • ideeën hebben over vrijwilligerswerk in de zorg, in hun wijk of dorp.

Contact

Als u contact met ons wilt
Klik dan hier

 

Als u een melding wilt maken
Klik dan hier

 

Als u een zich wilt inschrijven voor de nieuwsbrief
Klik dan hier

*